Kategori Arkiver: Fisk

Lyssej

Lyssej kaldes også lubbe eller blåsej. Karakteristisk for lyssejen er, at den, i modsætning til den nærtbeslægtede sej, lever ved kystområder. De store fisk færdes ofte ved tilvoksede skibsvrag. Lyssejens ryg er brun og den mørke sidelinie buer over brystfinnen. Gattet ligger under første rygfinne. Skægtråden mangler og underbiddet er kraftigt. Kødet er fast, lyst […]

Stenbider

Ligesom viben er et forårstegn for landmanden, er stenbideren det for fiskeren. Denne klumpede og meget uelegante fisk kommer i marts/april ind på meget lavt vand langs vore kyster og i fjordene. Her lægger hunnen æggene i store klumper på stenbunden. I parringstiden er hannen rødlig på bugen mens hunnen er blågrøn. Hannen vogter æggene […]

Slethvar

Slethvarren minder meget om pighvarren, men skællene er normalt udviklede. Den gyder på samme steder og på samme tidspunkter som, pighvarren, så bastarder er ikke ualmindelige. Den er venstrevendt ligesom pighvarren, men er slankere og mere grålig i farven. Slethvarrens kød er hvidt, fast og velsmagende. Den erstatter ofte den dyrere pighvar i restauranter, hvor […]

Skærising

Skærisingen har en giftig pig ved siden af gattet. I områder, hvor skærisingen fanges i større stil, ses ældre fiskere med deforme fingre, der skyldes mange års stik fra skærisingens pig. Skærisingen er ru på overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Den […]

Skrubbe

Skrubben er ikke almindelig i Nordsøen, da den foretrækker at leve i områder med lavere saltindhold som i f.eks. Østersøen og Kattegat samt i Ringkøbing Fjord, hvor de kaldes flyndere. Den fanges i stort tal i Danmark sammenlignet med resten af Europa. Selv om skrubben ofte har røde pletter ligesom rødspætten, kan den let kendes […]

Rødfisk

Når fiskenettene med rødfisk trækkes op fra de store havdybder, betyder trykforskellen, at svømmeblæren udvides. Indvoldene kan presses ud af munden på fisken, og de store øjne står nærmest på stilke. Rødfisken er genkendelig på sin røde farve, den lyserøde mundhule og de mange pigge på gællelåget. Kroppen er dækket af store piggede skæl. Hannen […]

Knurhane

Knurhanen knurrer faktisk. Ved hjælp af en muskel kan den sætte svømmeblæren i svingninger. Det er disse svingninger, som frembringer den knurrende lyd, som skal skræmme potentielle fjender bort. Knurhanens hoved er dækket af et benpanser. De frie nederste stråler i brystfinnerne fungerer som føleorganer og “”ben””. Rød knurhane kan kendes på den rødlige farve […]

Karpe

Karpen har i Kina været holdt i dambrug i de sidste 2.000 år. Siden da “”importerede”” -formodentlig romerne karpen, og senere har europæerne fremelsket adskillige varianter. Karpens skældragt varierer inden for forskellige hovedtyper. De vigtigste er: Skælkarpen, der har ensartede skæl, spejl-karpen, der har få skæl af forskellig størrelse, og læderkarpen, der nærmest er skælløs. […]

Hornfisk

Hornfisken er en formidabel hurtigsvømmer og en god fighter. Den jager ved hjælp af synet og er derfor lettest at fange om dagen. Nyfangede hornfisk har ofte en udefinerlig ram lugt, som ingen kan give en fornuftig forklaring på. Hornfisken er let genkendelig på den tynde langstrakte krop og den lange næblignende snude med de […]

Helt

Helten er en laksefisk, der kræver rent vand for at kunne eksistere. Inden for heltfamilien findes adskillige arter, der selv for specialister er vanskelige at adskille fra hinanden. Tilmed findes et utal af bastarder, der yderligere besværliggør en sikker identifikation. Nogle fagfolk hævder, at der i -virkeligheden kun eksisterer een art med en række forskellige […]

Helleflynder

Helleflynderen er Nordatlantens ubestridt største fisk inden for fladfiskegruppen, men de særlig store eksemplarer på over 100 kg er sjældne. I modsætning til andre fladfisk kan helleflynderen blive meget gammel. Man kender eksempler på fisk, der er over 60 år gamle. Helleflynderen er slank sammenlignet med andre fladfisk. Munden er stor, og sidelinien slår en […]

Glaskål

Glaskålen kaldes også overjordisk kålrabi eller knudekål. Den omtales første gang i 1722 i en gammel havebog. Selvom den er en skattet og flittigt anvendt grønsag både i Tyskland og Sverige, er den kun lidt kendt og brugt i danske køkkener. Navnet glaskål skyldes, at kødet virker glasagtigt. Glaskålene er meget lækre i salatskålen skåret […]

Gedde

Gedden er en stor ferskvandsfisk, gennemsnitlig omkring 2 kg, men ældre eksemplarer kan veje op til 20 kg. Gedden har mange, meget fine ben og er derfor temmelig svær at gøre i stand. Gedden tilberedes hel eller udskåret alt efter størrelse og kan steges, grilles eller pocheres. Den er også velegnet til fars og fiskeboller […]

Aborre

Kendes på, at den forreste rygfinne har kraftige pigstråler og en mørk plet, bageste rygfinne er blød. Fiskens krop er høj, nærmest puklet. Ved overgællelåget er der en kraftig pig. Farven er, afhængig af dens levested, nærmest mørk oliven på ryggen og bugen lys med røde bugfinner. Aborren kan anvendes hel, udskåret og fileteret som […]

Sild

Saltede sild har i de sidste tusind år været en af de vigtigste proteinkilder for europæerne,og det er stadig en væsentlig spisefisk i Danmark. Tidligere anvendtes mængder af småsild også i industrien til fremstilling af f.eks. fiskemel og fiske-olie. Sildens krop er dækket af skæl, som let falder af. Til forskel fra brisling, som ligner […]