Kålrabien regnes for en kulturform af raps, som er den korsblomstrede rodfrugt til foderbrug, og i slægt med kålfamilien.
Italienerne kaldte den Cavola rabi, der betyder kålroe, som så bliver til kålrabi på dansk. På svensk og engelsk hedder den rutabaga. Vi kalder den også for underjordisk kål, til forskel fra knudekål, som er en slægtning, der kaldes for overjordisk kål.
Det er kålrabiens opsvulmede rod vi spiser, mens det er knudekålens opsvulmede stængel med de opretstående blade vi indtager.
Nogle af de ældste omtaler af kålrabi stammer fra 1400-tallet. Kålrabi har sikkert haft stor plads i datidens kålgårde, da den i middelalderen har været en meget almindelig føde for almuen. Gennem de senere århundreder har den også været nyttig som menneskeføde og toppen anvendt som dyrefoder, men først omkring det 19. årh begynder en egentlig dyrkning at vinde terræn.
Knudekål kaldes også glaskål, fordi den gennemskåret virker glasagtig,men den er ikke nogen egentlig rodfrugt, da det er den opsvulmede stængel der spises.
Der findes grønne, hvide og blårøde former af arten, hvis rodknold er tæt besat med blade og den ligner andre kålarters rodknold meget.
Knudekål er mere almindelig som køkkenurt i Tyskland end den er herhjemme.
Kålen smager bedst, hvis den spises, mens bladene endnu sidder på den opsvulmede stængel. Så er den sprød og let at skære i. Den kan komme til at veje op til 3-4 kg, men høstes normalt, når vægten er omkring 300 g.
Tilberedning:
Kålrabien kan høstes så snart den har dannet en rod af passende størrelse og man kan spise både rod og bladtop.
Får kålrabien lov at vokse, kan den blive træet indvendig og det er da nødvendigt at skære det midterste stvkke af knolden bort. Kålrabien skal føles fast og have en gullig-hvid farve for at være tilfredsstillende og den skal skrælles, da skrællen oftest er nubret og hård. Kogetiden er ca 25-30 min.
Knudekål skal kun skrælles, hvis den bliver for stor, da skallen her også bliver hård.
Bladene, der vokser ud af den opsvulmede stængel, kan spises med.
Knudekål kan med fordel spises rå, men kan ellers dampes og skal da have 10-15 min.