Fra begyndelsen af dette århundrede fortælles det: “”Makrelstimen viste sig i vandskorpen, og vi kastede dørger efter båden, der gik for fulde sejl. Som agn brugte vi røde klæder og stykker fra makrellens læbe. Makrellen er en glubsk fisk og bed gerne rask. Vi fangede tre tusinde makreller på en time.”” Makrellen er en hurtigsvømmer – hydrodynamisk i formen og med smukke farver.
Ryggens grundfarve er græsgrøn, flammet med blåt og overtegnet med mange bølgende tværbånd. Bugen er hvid, haleroden spids og halefinnen dybt indskåret. Bag bageste rygfinne og gatfinnen sidder fem småfinner. Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gatfinnen sidder en spids pig. Makrellen mangler svømmeblæren og kan derfor stige og dykke uden besvær.
Makrellen skal renses straks efter fangsten, da kødet ellers bliver harsk. Det brunlige kød er velsmagende, både fersk og røget med forskellige krydderier. Hovedparten af fangsten bruges til konserves.
Makrelforekomsten er totalt afhængig af planktonmængden i havet. Makrellen overvintrer stående på dybt vand.
Ynglen lever af plankton. Den voksne makrel æder krebsdyr, yngel af brisling, sild og torskefisk.
Makrellen gyder fra maj til juli.