Den største landsnegl og den eneste, der spises. Findes enkelte steder i fri natur herhjemme, ellers hovedsageligt i opdræt. Den er indført af munke fra Sydeuropa. Den lever af planteføde, som den rasper af med sin ru tunge. Om efteråret lukker den skallen med et kalkagtigt låg og går i dvale i jorden under visne blade eller lignende. Når huset er lukket, indsamles de og tilberedes.