Kategori Arkiver: Køkken ordbog

Nogen gange støder man på ord og begreber i forbindelse med mad og opskrifter, som man ikke forstår.

Vi har lavet denne køkken ordbog, hvor vi har samlet og forklaret nogle af dem. Den er langt fra fyldestgørende, men den vil løbende blive udvidet.

Hvis du søger på et enkelt bogstav vises alle de ord / begreber, der starter med dette bogstav. Skriver du et ord, vil du få vist alle de forklaringer indenfor hele køkken ordbogen, hvor ordet indgår.

Du er velkommen til at sende os idéer til andre ord / begreber der bør forklares. Skriv til os på Ris & ros.

B1 – vitamin (Thiamin)

Dansk navn: B1-vitamin (tiamin)

Alment: B1-vitaminet findes i mange af vores fødevarer, og de fleste danskere får nok gennem kosten. Specielt alkoholikere er i fare for at udvikle mangelsygdomme. Tiamin i kosten findes enten som frit tiamin i planter eller i aktiv form, som tiaminpyrofosfat (TPP), i dyr. Det samlede kropsindhold i mennesket er ca. 30 mg. Anbefalede daglige indtagelser for voksne er 1,1-1,4 mg, noget lavere for børn og højere for gravide og ammende. Indtagelsen i Danmark svarer til de anbefalede værdier.Tiamin bruges forebyggede af tiaminmangel. Behandling af mangel ved alkoholisk nervebetændelse. Som regel vil der være tale om en mangel på flere af B-vitaminerne, hvorfor indtagelse af hele B-vitaminkomplekset er at foretrække.

Naturlig forekomst: Tiamin forekommer udbredt i vores levnedsmidler. Specielt gode kilder er magert svinekød og bælgfrugter.

Funktion: TPP deltager i mange enzymatiske reaktioner i kulhydrat- og energiomsætningen. En speciel form for tiamin, tiamin trifosfat er koncentreret i nervevæv og muskelvæv, hvor det sandsynligvis deltager signaloverførslen.

Mangel: Kronisk alkoholmisbrug giver hyppigt anledning til tiaminmangel, som skyldes en kombination af 1) nedsat indtagelse pga. dårlige kostvaner, 2) nedsat optagelse pga. ødelæggelse af tarmen og 3) dårlig udnyttelse pga. skade på leveren.Den klassiske kostbetingede mangeltilstand kaldes beri-beri og viser sig ved væskeophobning som følge af dårligt hjerte (våd beri-beri) og/eller nervebetændelse (tør beri-beri). Ved tiaminmangel i forbindelse med alkoholmisbrug er nervebetændelse, muskelsvækkelse og gangforstyrrelser almindelig. Tiaminmangel kan måske også spille en rolle for de medfødte fødselsskader, man kan se ved indtagelse af alkohol tidligt i graviditeten. (kilde: www.sundhed.dk)

B2 – vitamin (Riboflavin)

Dansk navn: B2-vitamin (riboflavin)

Alment: B2-vitaminet indgår i enzymer, der er nødvendige for cellernes energiproduktion. Det findes især i mælk, indmad, kød og bælgfrugter. Riboflavin har en kraftig rød-gul (flavus = gul) farve og bruges i denne egenskab som farvestof af industrien. Vitaminet er følsomt over for lys. Den anbefalede tilførsel til voksne er mellem 1,2 og 1,6 mg om dagen, lavere for kvinder end for mænd. Den daglige indtagelse gennem kosten er høj, omkring 1,5-2 mg.Riboflavin bruges til forebyggelse og behandling af riboflavinmangel. Isoleret mangel på riboflavin forekommer stort set ikke, som regel vil der være tale om en mangel på flere af B-vitaminerne, hvorfor en kombinationsbehandling med alle B-gruppens vitaminer vil være at foretrække.

Naturlig forekomst: Mælk er det levnedsmiddel, der yder det største bidrag til kostens indhold af riboflavin. Andre gode kilder er indmad, kød og bælgfrugter.

Funktion: Riboflavin indgår i enzymer, der er nødvendige for cellernes energiproduktion.

Mangel: Kliniske mangelsymptomer, i form af hududslæt, sårdannelser i mundvigene og blodmangel, forekommer næppe i Danmark. (kilde: www.sundhed.dk)

B6 – vitamin

Dansk navn: B6-vitamin

Alment: Har du ensidige kostvaner og for stort forbrug af alkohol, kan du mangle B6-vitamin. Store doser kan lindre humørsvingninger før menstruation og kvalme hos gravide. B6-vitamin omfatter de kemiske forbindelser pyridoxin, pyridoxal og pyridoxamin, som alle har samme vitaminvirkning. De anbefalede daglige tilførsler er for voksne mellem 1 og 1,5 mg, højest hos mænd. Gennemsnitsindtagelsen i Danmark svarer nogenlunde til anbefalingerne. Høj proteinindtagelse synes at øge behovet for B6-vitamin.B6-vitamin bruges til forebyggelse og behandling af B6-vitaminmangel. Mangel på et enkelt B-vitamin er sjælden, som regel vil der være tale om en mangel på flere af B-vitaminerne, hvorfor behandling med hele B-vitaminkomplekset vil være at foretrække. Nogle undersøgelser har vist gavnlig effekt ved indtagelse af store doser B6-vitamin ved kvalme og opkastninger under graviditet og ved humørsvingninger før menstruationen (præmenstruelt syndrom) samt en speciel form nervebetændelse af en af de store nerver, som forsyner musklerne i hånden (karpaltunnel syndrom) og nervebetændelse som følge af sukkersyge og ved flere andre kroniske smertetilstande. Der er dog delte meninger om B6-vitaminbehandling hjælper ved disse tilstande.

Naturlig forekomst: Vitaminet findes i varierende mængder i mange levnedsmidler, men kød, grøntsager og kornprodukter er hovedforsyningskilderne af B6-vitamin.

Funktion: Fungerer i form af pyridoxalfosfat i mere end 100 enzymatiske reaktioner i omsætningen af aminosyrer, kulhydrater og fedtstoffer. Undersøgelser tyder også på, at vitaminet spiller en vigtig rolle for immunfunktionen.

Mangel: En let ikke-symptomgivende mangeltilstand er ikke så helt sjælden, og da især hos personer med ensidige kostvaner ofte i forbindelse med større alkoholforbrug. Mangelsymptomer i form af mundbetændelse, irritabilitet, depression og konfusion samt blodmangel er sjælden, men ses nu og da. Ved B6-vitaminmangel vil indholdet i blodet øges af aminosyren homocystein, som sandsynligvis øger risiko for blodprop i hjertet. Mangel på folat er dog en hyppigere årsag til øget homocystein i blodet. (kilde: www.sundhed.dk)

C – vitamin

C-vitamin (askorbinsyre)

Alment: C-vitamin findes i de fleste frugter og grøntsager – herunder kartofler. Vi får C-vitamin nok gennem kosten, men et ekstra dagligt tilskud kan afkorte en forkølelse. De fleste dyr kan selv lave deres C-vitamin, men ikke mennesket (og andre primater samt marsvin, dalmatinerhunden og frugtflagermusen). Mennesket må altså have tilført C-vitamin gennem kosten. Det samlede indhold i kroppen af C-vitamin hos voksne er omkring 1.500 mg eller lavere, men infektioner, større operationer, kræftsygdomme, sukkersyge og tobaksrygning nedsætter indholdet af C-vitamin i kroppen. De anbefalede daglige indtagelser er 40-50 mg for børn, 60 mg for voksne og 70 mg og 90 mg for henholdsvis gravide og ammende. De anbefalede tilførsler dækkes let af kostens indhold.C-vitamin anvendes til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel. Virkningen mod infektioner i øvre luftveje (forkølelser) diskuteres fortsat, men de fleste undersøgelser har vist, at 1-6 g dagligt kan forkorte varigheden af en forkølelse, medens symptomernes sværhedsgrad og hyppigheden af forkølelser ikke påvirkes. C-vitamin kan muligvis nedsætte kolesterolniveauet i blodet, hvis man har forhøjet kolesterol og nedsat C-vitaminindhold i kroppen. Høje doser C-vitamin virker ikke mod astma eller andre allergiske sygdomme eller på helingshastigheden af sår. Undersøgelser har vist, at det heller ikke hjælper i behandlingen af kræft, AIDS og psykiatriske sygdomme. Angående C-vitamins effekt som antioxidant i forebyggelsen af bl.a. kræft, hjertekarsygdomme og grå stær.C-vitaminet findes i de fleste præparater som natrium- eller calciumsalte. Depotpræparater ser ikke ud til at øge optagelsen eller virkningen, og om hyppigheden af mavetarmgener af depotpræparater eller syreneutrale præparater nedsættes, er ikke tilstrækkeligt undersøgt. Der synes ikke at være forskel kroppens udnyttelse af syntetisk og naturligt forekommende C-vitamin.

Naturlig forekomst: C-vitamin findes i de fleste frugter og grøntsager, herunder også kartofler, som udgør langt den overvejende del af forsyningen. C-vitamin benyttes som tilsætningsstof (antioxidant) i levnedsmidler.

Funktion: C-vitamin er nødvendig for de enzymer, som tager sig af dannelsen og funktionen af kroppens bindevæv. Specifikke funktioner for C-vitamin er i øvrigt ikke nærmere klarlagt, men vitaminet er en antioxidant, som har betydning for inaktivering af frie radikaler. Funktionen af C-vitamin i f.eks. binyrebark, æggestok, testikel, bugspytkirtel og immunceller, hvor det findes i høje koncentrationer er ukendt.

Mangel: Mangelfuld indtagelse af C-vitamin giver i løbet nogle måneder skørbug. Hos børn ses smertefulde blødninger under benhinden (som omgiver knoglerne) og hos voksne svulmer tandkødet op og tænderne løsner. Dårlig sårheling og blødninger i huden er også karakteristiske fund ved skørbug. Nævnte mangelsymptomer er meget sjældent forekommende her i landet. ((kilde: www.sundhed.dk)