Brisling kaldes også skarpsild. Forekomsten af brisling varierer uhyre meget fra år til år.
Brislingen minder meget om sild, hvad farve og form angår. Imidlertid kan man altid identificere den ved at føle på bugen, hvor skællene sidder som små savtakker – deraf også navnet skarpsild. Både brislingens skæl og øjne er større end sildens. Små brislinger er populære i England, hvor de saltes hele, og derefter steges. Røget brisling er en delikatesse i det meste af Europa. Efter manges mening, er smagen ikke så ram som sildens. Brislingen benyttes også i mindre udstrækning som industrifisk til produktion af fiskemel og olie.
Brislingens størrelse er fra 12 til 16 cm.
Brislingen lever fra Nordnorge til Middelhavet.
Selvom det er en saltvandsfisk, lever brislingen i brakområder i f.eks. Østersøen og tolererer et saltindhold helt ned til 4 promille. Brislingen er en stimefisk. Den lever fra overfladen og helt ned til 150 meters dybde.
Føden består af dyreplankton.
Brislingen starter allerede gydningen i januar og fortsætter helt frem til juli. Hunnen gyder op til 15.000 æg pr. gydning. Æggene svømmer frit rundt i vandet og klækker efter en uges tid. Kun en brøkdel af brislingesmåfiskene overlever denne periode. Først når brislingen er 3 år gammel er den kønsmoden.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

info@kostplanen.dk    |    

©2020 Kostplanen Madopskrifter fra Kostth planen

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account