Denne art findes i tre former: Bækørred, søørred og havørred. Bækørreden lever hele sit liv i ferskvand og er meget stationær inden for et område på 5 m2. Søørreden minder i levevis meget om havørreden, men har ferskvandet som op-vækstområde. Havørreden opfører sig næsten som laksen og vandrer fra ferskvand ud i havet, når den er et par år gammel.
Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og en tykkere halerod. Kødet er meget velsmagende og svært at skelne fra laks. Dets røde farve skyldes det røde -farvestof fra krebsdyrene, som den æder.
Mindste fangstmål er 40 cm. Havørreden bliver sjældent over 100 cm lang og 15 kg tung. Dog blev der i 1960 i Det kaspiske Hav fanget en havørred på mere end 50 kg. Ørreden vokser langsomt, mens den lever i ferskvand, og først når den lever i saltvand, eksploderer væksten.
Når havørreden er et par år gammel, forlader den ferskvandet og vandrer ud til havet. Havørreden lever nær kysterne, hvorimod laksen kan krydse have og tilbagelægge store afstande.
I ferskvand består havørredens føde af smådyr og insekter. I havet lever den af rejer, brisling, sild, tobiser og andre småfisk. Forøvrigt indtager havørreden nogen føde i gydeperioden i modsætning til laksen.
Havørreden i yngledragt er fredet overalt fra 16. november til 15. januar. Udover denne totalfredning findes lokale begrænsninger.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

info@kostplanen.dk    |    

©2020 Kostplanen Madopskrifter fra Kostth planen

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account